HP_Logo

Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Martin Suk

ředitel školy

zs.rudikov@seznam.cz

Aprobace: český jazyk, výtvarná výchova
Vyučuje: výtvarná výchova

Mgr. Jiří Procházka

zástupce ředitele

výchovný poradce

prochazka.ostasov@seznam.cz

Aprobace: přírodopis, občanská výchova
Vyučuje: přírodopis, chemie

Mgr. Eva Bernátová

učitelka 1. stupně

ebernatka@seznam.cz

Aprobace: učitelství 1. stupně
Vyučuje: 1. ročník

Mgr. Ivo Žilka

učitel 2. stupně

ivo.zilka@seznam.cz

Aprobace: tělesná výchova, zeměpis, branná výchova
Vyučuje: tělesná výchova, zeměpis, pracovní činnosti

Mgr. Soňa Chládková

učitelka 1. stupně

s.chladkova@seznam.cz

Aprobace: učitelství 1. stupně
Vyučuje: 5. ročník, hudební výchova

Mgr. Ondřej Chudoba

učitel 2. stupně

metodik ICT

ondrej.chudoba@centrum.cz

Aprobace: matematika, fyzika
Vyučuje: matematika, fyzika, informatika, pracovní činnosti

Ing. Alena Marková

učitelka 2. stupně

markova.alena@volny.cz

Aprobace: anglický jazyk, strojní inženýrství
Vyučuje: anglický jazyk, matematika, fyzika, základy administrativy

Mgr. Zdeňka Michálková

učitelka 1. stupně

zdenkamichalkova@seznam.cz

Aprobace: učitelství 1. stupně
Vyučuje: 3. ročník

Mgr. Andrea Novotná

učitelka 1. stupně

andreamartincova@seznam.cz

Aprobace: učitelství 1. stupně
Vyučuje: 4. ročník, anglický jazyk

Mgr. Lenka Pužová

učitelka 2. stupně

metodik prevence

lpuzova@seznam.cz

Aprobace: český jazyk, občanská výchova
Vyučuje: český jazyk, výchova k občanství, pracovní činnosti, výchova ke zdraví

Mgr. Šárka Uhrová

učitelka 1. stupně

uhrova.sarka7@gmail.com

Aprobace: učitelství 1. stupně

Vyučuje: 2. ročník

Petra Robotková

vedoucí vychovatelka školní družiny

petra.robotkova@seznam.cz

 

Libuše Nekudová

vychovatelka školní družiny
 

Jana Janků

vedoucí vychovatelka dětského klubu

Mgr. Monika Šaldová

učitelka 2. stupně

monika.saldova@gmail.com

Aprobace: Dějepis, německý jazyk

Vyučuje: Německý jazyk, dějepis, přírodověda, výtvarná výchova

 

 

 

 

 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci

Ludmila Stejskalová

vedoucí školní kuchyně

Anděla Brychtová

kuchařka

Veronika Havlíčková

kuchařka

Jana Pavlíková

kuchařka

Petr Brychta

školník

Marta Svobodová

uklízečka

Blanka Voborná

uklízečka

 

Přidáno 20. 7. 2017, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru