HP_Logo

Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Martin Suk

ředitel školy

zs.rudikov@seznam.cz

Aprobace: český jazyk, výtvarná výchova
Vyučuje: výtvarná výchova

Mgr. Jiří Procházka

zástupce ředitele

výchovný poradce

prochazka.ostasov@seznam.cz

Aprobace: přírodopis, občanská výchova
Vyučuje: přírodopis, tělesná výchova

Mgr. Eva Šilhánová

učitelka, 1. stupeň

evastrechova@seznam.cz

Aprobace: učitelství 1. stupně
Vyučuje: 3. ročník

Mgr. Ivo Žilka

učitel, 2. stupeň

ivo.zilka@seznam.cz

Aprobace: tělesná výchova, zeměpis, branná výchova
Vyučuje: tělesná výchova, zeměpis

Mgr. Soňa Chládková

učitelka, 1. stupeň

s.chladkova@seznam.cz

Aprobace: učitelství 1. stupně
Vyučuje: 5. ročník, hudební výchova

Mgr. Ondřej Chudoba

učitel, 2. stupeň

metodik ICT

ondrej.chudoba@centrum.cz

Aprobace: matematika, fyzika
Vyučuje: matematika, fyzika, informatika

Ing. Alena Marková

učitelka, 2. stupeň

markova.alena@volny.cz

Aprobace: anglický jazyk, strojní inženýrství
Vyučuje: anglický jazyk, matematika, fyzika

Mgr. Zdeňka Michálková

učitelka, 1. stupeň

zdenkamichalkova@seznam.cz

Aprobace: učitelství 1. stupně
Vyučuje: 1. ročník

Mgr. Andrea Novotná

učitelka, 1. stupeň

andreamartincova@seznam.cz

Aprobace: učitelství 1. stupně
Vyučuje: 4. ročník, anglický jazyk

Mgr. Lenka Pužová

učitelka, 2. stupeň

metodik prevence

lpuzova@seznam.cz

Aprobace: český jazyk, občanská výchova
Vyučuje: český jazyk, výchova k občanství, základy administrativy, výchova ke zdraví

Mgr. Šárka Uhrová

učitelka, 1. stupeň

uhrova.sarka7@gmail.com

Aprobace: učitelství 1. stupně

Vyučuje: 2. ročník

 

Ing. Jana Janová

učitelka, 2. stupeň

janovajaninka@gmail.com

Aprobace: Biologie, Chemie

Vyučuje: Chemie, výtvarná výchova, pracovní činnosti, informatika, vlastivěda, přírodověda

 

Mgr. Monika Šaldová

učitelka, 2. stupeň

monika.saldova@gmail.com

Aprobace: Dějepis, německý jazyk

Vyučuje: Německý jazyk, dějepis, přírodověda, informatika, pracovní činnosti, vlastivěda

 

Petra Robotková

vedoucí vychovatelka školní družiny

petra.robotkova@seznam.cz

 

Libuše Nekudová

vychovatelka školní družiny
 

Jana Janků

vedoucí vychovatelka dětského klubu

Bc. Eva Mašková, DiS.

asistentka učitele, 2. stupeň

ticha.eve@seznam.cz

 

Bc. Miroslava Bartesová

asistentka učitele, 1. stupeň

mirkaconkova@seznam.cz

 

 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci

Ludmila Stejskalová

vedoucí školní kuchyně

Anděla Brychtová

kuchařka

Veronika Běhalová

kuchařka

Jana Pavlíková

kuchařka

Petr Brychta

školník

Marta Svobodová

uklízečka

Blanka Voborná

uklízečka

 

Přidáno 20. 7. 2017, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru