HP_Logo

Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Martin Suk

ředitel školy

zs.rudikov@seznam.cz

Aprobace: český jazyk, výtvarná výchova
Vyučuje: výtvarná výchova

Mgr. Jiří Procházka

zástupce ředitele

výchovný poradce

prochazka.ostasov@seznam.cz

Aprobace: přírodopis, občanská výchova
Vyučuje: přírodopis, tělesná výchova

Mgr. Eva Šilhánová

učitelka, 1. stupeň

evastrechova@seznam.cz

Aprobace: učitelství 1. stupně
Vyučuje: 3. ročník

Mgr. Ivo Žilka

učitel, 2. stupeň

ivo.zilka@seznam.cz

Aprobace: tělesná výchova, zeměpis, branná výchova
Vyučuje: tělesná výchova, zeměpis

Mgr. Soňa Chládková

učitelka, 1. stupeň

s.chladkova@seznam.cz

Aprobace: učitelství 1. stupně
Vyučuje: 5. ročník, hudební výchova

Mgr. Ondřej Chudoba

učitel, 2. stupeň

metodik ICT

ondrej.chudoba@centrum.cz

Aprobace: matematika, fyzika
Vyučuje: matematika, fyzika, informatika

Ing. Alena Marková

učitelka, 2. stupeň

markova.alena@volny.cz

Aprobace: anglický jazyk, strojní inženýrství
Vyučuje: anglický jazyk, matematika, fyzika

Mgr. Zdeňka Michálková

učitelka, 1. stupeň

zdenkamichalkova@seznam.cz

Aprobace: učitelství 1. stupně
Vyučuje: 1. ročník

Mgr. Andrea Novotná

učitelka, 1. stupeň

andreamartincova@seznam.cz

Aprobace: učitelství 1. stupně
Vyučuje: 4. ročník, anglický jazyk

Mgr. Lenka Pužová

učitelka, 2. stupeň

metodik prevence

lpuzova@seznam.cz

Aprobace: český jazyk, občanská výchova
Vyučuje: český jazyk, výchova k občanství, základy administrativy, výchova ke zdraví

Mgr. Šárka Uhrová

učitelka, 1. stupeň

uhrova.sarka7@gmail.com

Aprobace: učitelství 1. stupně

Vyučuje: 2. ročník

 

Ing. Jana Janová

učitelka, 2. stupeň

janovajaninka@gmail.com

Aprobace: Biologie, Chemie

Vyučuje: Chemie, výtvarná výchova, pracovní činnosti, informatika, vlastivěda, přírodověda

 

Mgr. Monika Šaldová

učitelka, 2. stupeň

monika.saldova@gmail.com

Aprobace: Dějepis, německý jazyk

Vyučuje: Německý jazyk, dějepis, přírodověda, informatika, pracovní činnosti, vlastivěda

 

Petra Robotková

vedoucí vychovatelka školní družiny

petra.robotkova@seznam.cz

 

Libuše Nekudová

vychovatelka školní družiny
 

Jana Janků

vedoucí vychovatelka dětského klubu

Bc. Eva Mašková, DiS.

asistentka učitele, 2. stupeň

ticha.eve@seznam.cz

 

 

 

 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci

Ludmila Stejskalová

vedoucí školní kuchyně

Anděla Brychtová

kuchařka

Veronika Běhalová

kuchařka

Jana Pavlíková

kuchařka

Petr Brychta

školník

Marta Svobodová

uklízečka

Blanka Voborná

uklízečka

Bc. Michaela Hortová

účetní

776 804 488

michaela.hortova1996@gmail.com

 

Přidáno 20. 7. 2017, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru