Úvodní stránka

*** Informace o přihlašování ***

 

V pondělí 7. 6. 2021 zahajujeme přihlašování do školní družiny a dětského klubu na školní rok 2021/2022.

Všechny potřebné informace k přihlašování budou v tento den vyvěšeny na našem webu (sekce školní družina). Věnujte prosím velkou pozornost všem uvedeným informacím, zejména kritériím pro přijímání, časovému harmonogramu pro přijímání, vnitřnímu řádu školní družiny a jeho dodatkům a informaci o úplatě, která se ve školní družině platí. V případě dětského klubu nutným dokumentům k vyplnění. V dětském klubu se úplata neplatí.

Kapacita školní družiny bude 49 žáků, kapacita dětského klubu 25 žáků pro ranní provoz, 25 žáků pro odpolední provoz.

Přihlášku do ŠD odevzdejte do 16. 6. 2021 osobně vedoucí vychovatelce Petře Robotkové (po telefonické domluvě – tel. č. 733 554 429 – denně v čase 11.45 – 15.45 hod. – bude Vám přiděleno registrační číslo), případně pošlete po dětech.

Přihlášku do DK odevzdejte do 16. 6. 2021 vedoucí Janě Janků (po telefonické domluvě – tel. č. 704 568 929 – denně v čase 11.45 – 15.45 hod. – bude Vám přiděleno registrační číslo), případně pošlete po dětech.

Bez přiděleného registračního čísla není žádná přihláška platná.

Na později odevzdané a řádně nevyplněné přihlášky nebude brán zřetel.

Pro nepřijaté žáky nabízíme stejně jako v předchozích letech každodenní dohled do 15.15 hod. v relaxačním koutku před školní jídelnou.

PRO PŘIHLÁŠENÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY VYPLŇTE A ODEVZDEJTE:

Přihlášku a plnou moc

PRO PŘIHLÁŠENÍ DO DĚTSKÉHO KLUBU VYPLŇTE A ODEVZDEJTE:

  1. Přihlášku pro ranní či odpolední provoz, případně obě dvě
  2. Příchody, odchody, plnou moc
  3. Jelikož je dětský klub financován EU, je nutné vyplnit s rodiči potvrzení podpořené osoby, případně potvrzení z ČSSZ a smlouvu – budeme řešit společně s rodiči na začátku nového školního roku (všechny potřebné formuláře Vám budou zaslány na začátku školního roku po dětech).

Mgr. Martin Suk, ředitel školy

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru